Salgsbetingelser

NamasteYoga AS følger standard salgsbetingelser utarbeidet av forbrukerrådet.
Se forbrukerrådets standard avtale i pdf format her, og last ned NamasteYoga AS avtaletekst her.

1. Avtalen 

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger: NamasteYoga AS, Spireaveien 4 c, 0580 Oslo
E-post: post@namasteyoga.no,
Tlf: 41 47 36 20,  
Organisasjonsnummer: 914113210

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, bekrefter selger ordren uten ugrunnet opphold ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Kjøperen må kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren benytter Klarna betalingsløsning som håndterer hele betalingen på vegne av selger.  

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i nettbutikken. Normal leveringstid er 2-4 virkedager. Ved bestillingsvarer står det oppført lengre leveringstid. Dersom en vare er utsolgt kan den i enkelte tilfeller forhåndbestilles og leveres i hht. avtalt leveringstidspunkt. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Dersom kunden benytter angreretten har kunden ytterligere 14 dager på å sende varen i retur. Kunder som benytter angreretten dekker returkostnaden selv. Returkostnaden vil variere avhengig av hvor i landet pakken returneres fra. Beløpet vil normalt være ca 89 - 200 kr ved bruk av klimanøytral servicepakke. 

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Reklamasjon 

Kjøper kan reklamere ved feil på mottatt vare. Dersom kunden ønsker å reklamere på en vare tar kunden kontakt med NamasteYoga AS ved å sende en e-post på post@namasteyoga.no med informasjon om reklamasjonsårsak. Etter nærmere avtale sendes varen i retur til; NamasteYoga A/S Andrea Altier, Spireaveien 4 C, 0580 Oslo.

Kunder som ikke henter bestilte varer, returnerer varer eller benytter angreretten dekker fraktkostnaden selv. Retur av varer forutsetter at forseglingen ikke er brutt. Untatt fra mulighet for retur er varer innen helse og hygiene slik som yogatopp/bukse.  Selger vil returnere kjøpesum når varen er mottatt i retur. NamasteYoga AS